Simulator Golf

Fra slut oktober til ca. 1. april har vi spillet simulator golf i Råsted.
Golferne har hygget sig og der er blevet fyret noget røg af.
På trods af det er indendørs, er det alligevel lykkes nogen at slå en bold væk.